Práce s pocity a emocemi v těhotenství

Pokud vám dochází energie, cítíte se vyčerpaní, vaše zdraví slábne, vnímáte nedostatek lásky, nenacházíte ve svém životě smysl nebo prožíváte strach či úzkost, jsou na vině nejspíše neuvolněné emoce z různě dávné minulosti. Při práci s klientem/klientkou identifikujeme dané emoce, vzpomínky či zážitky, které brání v prožívání šťastného života, a v meditativním naladění skrze vlastní poznání příčin a souvislostí tyto vzorce čistíme. Mým cílem je pomoci klientům nalézt cestu k vlastnímu zdroji energie, tvořivosti, síly, lásky a harmonie.

V čem Vám mohu pomoci?

 • Najít zdroj negativních emocí a pocitů v těle, a následně jej rozvolnit
 • Aktivovat parasympatický systém pomocí meditativních a mentálních technik
 • Využít negativní emoce pro svůj osobní rozvoj
 • Naučit se odpouštět a získat stabilitu ve vztazích
 • Dosáhnout klidu a setrvat v přítomném okamžiku
 • Porozumět zprávě, která je nesena danými pocity
 • Transformovat stará přesvědčení, vzorce a omezení, které brání v dosažení cílů

Jelikož jsou výsledky bez vlastní touhy něco změnit často pomíjivé, vyžaduji při každé spolupráci aktivní zapojení klientky do práce :)

Kdy ano:

 • Jako součást osobního a duchovního růstu
 • Prožité traumatické události
 • Poruchy koncentrace
 • Načerpání energie a odpočinek na hluboké úrovni
 • Potíže psychosomatického původu
 • Zpracování porodních traumat
 • Příprava na porod
 • Posílení celkové vitality organismu
 • Psychické i fyzické napětí, stres
 • Chronická únava, nespavost
 • Problémy ve vztazích (k sobě i okolí)
 • Strachy, úzkosti, fóbie a další

Kdy ne:

 • Užívání psychofarmak
 • Závažná onemocnění srdce
 • Epilepsie
 • Psychiatrická onemocnění
 • Po požití látek ovlivňujících vědomí

V období těhotenství řešíme například:

 • Nejasné obavy a strachy ze zvládnutí těhotenství, strachy o dítě, jestli vše dobře dopadne
 • Výbuchy silných emocí, hněvu či hysterie, partnerské konflikty
 • Ztráta kontaktu s realitou, žití představami, jaké to bude, až se miminko narodí, neschopnost soustředění na přítomnost
 • Nepříjemné pocity z tělesných změn, které s sebou těhotenství přináší, nevolnosti během těhotenství
 • Vyžadování neustálé pozornosti a pomoci od svého okolí
 • Pocit nadměrné zátěže, přetěžování
 • Potíže s usínáním a se spánkem, zlé sny
 • Pocity vzteku, žárlivosti, impulzivita
 • Nezájem o své okolí, nechuť do jakékoliv činnosti
 • Nedostatek duševních i fyzických sil
 • Obavy z těhotenství, z komplikací, z porodu
 • Pomoc při psychické přípravě na velké nadcházející změny a jejich přijetí
 • Neschopnost se uvolnit, neustálé obavy, nechtěné vtíravé myšlenky
 • Nezpracovaná traumata z předchozího porodu a další