Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a plně zodpovídám za jejich ochranu a bezpečí

Jmenuji se Monika Wagnerová (bydliště: Moravcova 7, 250 72 Kojetice, IČ: 058 23 536) provozuji webovou stránku www.monikawagnerova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám, a starám se o technickou a organizační bezpečnost, abych uchránila údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Vaše jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon používám pouze za účelem rezervace služeb a ke komunikaci s Vámi. Vyplněním kontaktního formuláře mi poskytujete údaje dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat písemnou formou na emailu: mwagnerova@email.cz. Máte právo na přístup k údajům a jejich úpravu, případně jejich vymazání. Vaše data budou používána v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a to pouze po dobu nezbytně nutnou.

Pokud máte otázky, týkající se zpracování Vašich osobních údajů, směřujte je, prosím, na mwagnerova@email.cz, kde jsem Vám k dispozici.

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, a také datum návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když vyplníte kontaktní formulář.

Abych mohla sledovat preference návštěvníků, a podle toho optimálně vytvářet webové stránky, používám soubory cookies. Cookies jsou malé "soubory", které se uloží na pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.