Práce s emocemi

Chceš mít své emoce pod kontrolou a vědět, jak s nimi zacházet? Chceš se na složitou situaci podívat z nadhledu a bez zaujetí? Chceš (od)pustit staré křivdy, vzorce a zranění, zbavit se jejich vlivu a tvořit si vlastní život? Chceš porozumět tomu, co ti říká tvé tělo? Chceš najít zdroj své vnitřní síly?

Pojď se vydat na cestu do svého nitra.


V čem ti mohu pomoci?

 • Najít zdroj negativních emocí a pocitů, které se usazují v těle, a následně jej rozvolnit
 • Aktivovat parasympatický systém pomocí meditativních a mentálních technik
 • Využít negativní emoce pro svůj osobní rozvoj
 • Naučit se odpouštět a získat stabilitu ve vztazích
 • Dosáhnout klidu a setrvat v přítomném okamžiku
 • Porozumět zprávě, která je nesena danými pocity
 • Transformovat stará přesvědčení, vzorce a omezení, které brání v dosažení cílů

Jak pracuji?

Sezení (někdy i ležení) probíhá online přes Skype nebo WhatsApp, obvykle trvá 1 až 2 hodiny. Klientka určí záměr či téma, na kterém budeme pracovat. Práce je vždy individuální, proto se nedá technicky popsat přesný postup. Na začátku se společně naladíme na Vyšší Vědomí/Zdroj/Jednotu, utišíme mysl a EGO, abychom se na situaci/energie/tělo mohly podívat z vyššího odosobněného pohledu. Pomocí Vyššího vedení procházíme, přepisujeme, čistíme, rozpouštíme a propouštíme vše nefunkční a nepotřebné a bereme si zpět energii, která nám patří. Po dokončení uzavřeme vše potřebné a ukotvíme se v přítomnosti. 

Po skončení je vhodné odpočívat. Procesy a změny, které jsou nově nastaveny na energetické úrovni se budou postupně během 3 - 4 týdnů ukotvovat ve hmotě. 

Jelikož jsou výsledky bez vlastní touhy něco změnit často pomíjivé, vyžaduji při každé spolupráci aktivní zapojení klientky do práce. Mým cílem je pomoci ženám nalézt cestu k vlastnímu zdroji energie, tvořivosti, lásky a harmonie.

(Nejedná se o hypnózu.)

Kdy ano:

 • Jako součást osobního a duchovního růstu
 • Prožité traumatické události
 • Poruchy koncentrace
 • Načerpání energie a odpočinek na hluboké úrovni
 • Potíže psychosomatického původu
 • Zpracování porodních traumat
 • Příprava na porod
 • Posílení celkové vitality organismu
 • Psychické i fyzické napětí, stres
 • Chronická únava, nespavost
 • Problémy ve vztazích (k sobě i okolí)
 • Strachy, úzkosti, fóbie a další

Kdy ne:

 • Užívání psychofarmak
 • Závažná onemocnění srdce
 • Epilepsie
 • Psychiatrická onemocnění
 • Po požití látek ovlivňujících vědomí

V období těhotenství řešíme například:

 • Nejasné obavy a strachy ze zvládnutí těhotenství, strachy o dítě, jestli vše dobře dopadne
 • Výbuchy silných emocí, hněvu či hysterie, partnerské konflikty
 • Ztráta kontaktu s realitou, žití představami, jaké to bude, až se miminko narodí, neschopnost soustředění na přítomnost
 • Nepříjemné pocity z tělesných změn, které s sebou těhotenství přináší, nevolnosti během těhotenství
 • Vyžadování neustálé pozornosti a pomoci od svého okolí
 • Pocit nadměrné zátěže, přetěžování
 • Potíže s usínáním a se spánkem, zlé sny
 • Pocity vzteku, žárlivosti, impulzivita
 • Nezájem o své okolí, nechuť do jakékoliv činnosti
 • Nedostatek duševních i fyzických sil
 • Obavy z těhotenství, z komplikací, z porodu
 • Pomoc při psychické přípravě na velké nadcházející změny a jejich přijetí
 • Neschopnost se uvolnit, neustálé obavy, nechtěné vtíravé myšlenky
 • Nezpracovaná traumata z předchozího porodu a další