Práce s pocity a emocemi

Pokud Vám dochází energie, cítíte se vyčerpaní, vaše zdraví slábne, vnímáte nedostatek lásky, nenacházíte ve svém životě smysl nebo prožíváte strach či úzkost, jsou na vině nejspíše neuvolněné emoce z různě dávné minulosti. Při práci s klientem/klientkou identifikujeme dané emoce, vzpomínky či zážitky, které brání v prožívání šťastného života, a v meditativním naladění skrze vlastní poznání příčin a souvislostí tyto vzorce čistíme. Mým cílem je pomoci klientům nalézt cestu k vlastnímu zdroji energie, tvořivosti, síly, lásky a harmonie.

V čem Vám mohu pomoci?

 • Najít zdroj negativních emocí a pocitů v těle, a následně jej rozvolnit
 • Aktivovat parasympatický systém pomocí meditativních a mentálních technik
 • Využít negativní emoce pro svůj osobní rozvoj
 • Naučit se odpouštět a získat stabilitu ve vztazích
 • Dosáhnout klidu a setrvat v přítomném okamžiku
 • Porozumět zprávě, která je nesena danými pocity
 • Transformovat stará přesvědčení, vzorce a omezení, které brání v dosažení cílů

Jelikož jsou výsledky bez vlastní touhy něco změnit často pomíjivé, vyžaduji při každé spolupráci aktivní zapojení klienta/klientky do práce :)

Kdy ano:

 • Jako součást osobního a duchovního růstu
 • Prožité traumatické události
 • Poruchy koncentrace
 • Načerpání energie a odpočinek na hluboké úrovni
 • Potíže psychosomatického původu
 • Problémy s otěhotněním
 • Pro posílení celkové vitality organismu
 • Psychické i fyzické napětí, stres
 • Chronická únava, nespavost
 • Problémy ve vztazích (k sobě i okolí)
 • Strachy, úzkosti, fóbie a další

Kdy ne:

 • Užívání psychofarmak
 • Závažná onemocnění srdce
 • Epilepsie
 • Psychiatrická onemocnění
 • Po požití látek ovlivňujících vědomí